En kultur der kan rumme konflikter på arbejdspladsen

Når man taler om en konflikthåndterende kultur på arbejdspladsen, handler det dels om nogle værdier og antagelser om hvordan man omgås konflikter, dels en øget bevidsthed om og træning i nye sproglige og adfærdsmæssige vaner. Der er tale om en proces på flere niveauer og som hele tiden må holdes levende. Derfor må man overveje hvad man sætter i gang på individniveau, teamniveau, ledelsesniveau og den interesse hele organisationen har i processen.

Der er efterhånden mange både ledere og medarbejdere der har været på kursus i konflikthåndtering og til et vist niveau gør det en forskel på arbejdspladsen. Tiden er moden til at få bredt de individuelle kompetencer ud til hele organisationen og få omsat de værdier og antagelser der ligger bag til en praksis f.eks. i forhold til mødekultur, et kodex for konflikthåndtering blot for at komme med et par eksempler.

Nøglepersoner i dette arbejde kunne f.eks. være ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter.