Her på siden kan du læse om både MBSR hold og Integrationshold

Mindfulness

Mindfulness – 8 ugers kursus i Mindfulness Baseret Stress Reduktion. (MBSR)  

Mindfulness giver mulighed for fokusering på nuet øjeblik for øjeblik, en måde at stoppe op på og være til stede midt i travlheden og livets glæder og sorger.

 Tilmelding på info@vibekethorsen.dk

Dette MBSR kursus giver adgang en mindfulness mentor uddannelse for børn hos www.mindfulsoul.dk

Næste forløb begynder: Den 12. september 2017 i Ringsted

Forløbet er følgende 8 tirsdage: den 12., 26. september, den 3., 10., 24., 31., oktober, den 14 og 28. november, fra kl. 18.30 til kl. 21.15, samt Stilledag lørdag den 4. november fra kl. 10 til 16.

Sted: Krop og Sjæl, Sjællandsgade 21, 4100 Ringsted.

Pris: 3500 kr. for hele forløbet, inclusive 5 CD-der eller download koder, manual, kaffe/the og frugt og lidt sødt. For private er prisen inklusiv moms og for virksomheder + moms.

Tilmelding via mail: info@vibekethorsen.dk  efter først til mølle princippet.

Hvad er mindfulness og MBSR? Hvad kan jeg få ud af det?

 • Mere indre ro og indre stabilitet i hverdagen og dermed en mere stabil indre og ydre navigering
 • Bedre kontakt med de ressourcer, du allerede har.
 • At opdage og bryde uhensigtsmæssige mønstre, så du får mere energi og træffer bevidste valg.
 • Nærvær og tilstedeværelse i nuet – i relationen til sig selv og andre
 • Bevidsthed om gamle tankemønstre og mylder, så det ikke kommer til at styre uhensigtsmæssigt
 • Åbenhed og venlighed – Stresstolerance

Mindfulness handler om at være til stede lige her og lige nu. Ofte er vi optaget af tanker om fortiden, fremtiden eller om de andre og vi er ikke i kontakt med os selv og hinanden i disse øjeblikke.

I mindfulness trænes det at være opmærksom fra øjeblik til øjeblik, at være fuldt til stede i sit eget liv her og nu, dels gennem mindful yoga og kropscanning, samt ved siddende og gående meditationer. Gennem denne træning bliver der bedre og tydeligere kontakt mellem kroppen og det mentale og dermed en mulighed for at opleve livet som det udfolder sig lige nu og for at håndtere hverdagens udfordringer. Man kommer i stærkere kontakt med egne indre ressourcer  og kommer dermed stå ved “roret” i sit eget liv.

Jeg tilbyder et intensivt træningsforløb i Mindfulness, i Roskilde og Ringsted – baseret på det program Dr. Jon Kabat-Zinn, fra University og Massachusetts, har udviklet til stress- og smerteramte mennesker. Effekten er forskningsmæssigt dokumenteret lige siden 1979 og senest i Danmark i januar 2015 – Rigshospitalets smerteklinik ved Eve Bengta Lorentzen som instruktør.

Forløbet består af 8  aftener fra kl. 18.30 til 21.15, samt en lørdag fra kl. 10 til 16

Selve træningsforløbet Gennem forløbet vil der være meditation, mindful yoga samt bodyscan træning, samtaler og forskellige gruppeøvelser. På kurset introduceres de grundlæggende teoretiske og praktiske principper i mindfulness bl.a.:

 • Grundholdninger i mindfulness
 • Indsigt og stabilitet
 • Bevidst nærvær, opmærksomhed og evnen til at være i nuet
 • Mindfulness meditation, fokus på indre stabilitet
 • Evnen til at rumme tanker, følelser og hvad din krop fortæller dig, uden at reagere automatisk.
 • Kommunikation og relationer
 • Stress, angst og helbredsproblemer

I går er historie og i morgen ved vi ikke noget om. Det er her og nu vi har en mulighed for at leve med fuld opmærksomhed, dette øjeblik er det eneste vi har at arbejde med og forandrer noget i.

Næste forløb begynder: 

Ringsted i Krop og Sjæl, Sjællandsgade 21 – 8 tirsdage fra kl. 18.30 til 21.15. Den 12., 26. september, den 3., 10., 24., 31., oktober, den 14. og 28. november, samt Stilledag den 4. november.  Pris: 3.500 kr, inklusive trænings CD-er, manual og kaffe/the og snacks. For private er de 3.500 kr. inklusiv moms og for virksomheder er det 3.500 kr. + moms. 

For at få det fulde udbytte af forløbet er det lige som at gå til fitness – man skal være indstillet på at finde tid til daglig træning, blot 20 min. gør en forskel og gerne mere.

Integrationshold

 for dem der har taget et 8 ugers forløb hos mig eller andre steder, alle er velkomne. Det kan være en udfordring at vedligeholde egen praksis. At være i meditativt samvær med andre, er en måde at støtte egen praksis i hverdagen på. På dette hold er der mulighed for yderligere fordybelse ind i indre stabilitet og indsigt og man kobler sig på holdet, når man ønsker det. Der arbejdes med fordybelse i forskellige temaer. Man tilmelder sig for et år ad gangen.

I 2017 er det følgende torsdage: 12/1, 9/3, 20/4, 18/5, 22/6 , 10/8,7/9, 5/10, 9/11, 7/12. Alle aftener fra kl. 18.30 til 21.15, samt stilledag den lørdag den 22. april fra kl. 10 til 16. og den 4. november. Pris: 3.500kr for et helt år.

Sted i Roskilde: Hersegade 28, 1. sal, 4000 Roskilde. Ligger meget centralt lige overfor stationen, der er også parkeringsmuligheder i nærheden.

Tilmelding via mail: info@vibekethorsen.dk  efter først til mølle princippet.

Mere om mindfulness

Mindfulness, handler om at være fuldt ud til stede i nuet, i sind og krop – fra øjeblik til øjeblik. Mindfulness kan oversættes til tilstedeværelse med bevidst nærvær og fuld opmærksomhed. Det handler om et vågent, neutralt og opmærksomt nærvær, uden at dømme det som er – dvs. det nu, som udspiller sig i det, vi oplever – mens vi oplever det. At være nærværende, årvågen og tilstede i sit eget liv, er en naturlig evne, som vi alle er i besiddelse af. Graden af nærvær kan dog variere og kan sløves, men vi kan livet igennem forfine evnen til at leve vores liv med fuld opmærksomhed og blive bedre til at kunne håndtere hverdagens udfordringer og tage mere vare på os selv og egen sundhed og velbefindende. Dette kan trænes gennem Mindfulness meditation. Der skabes et fundament, hvorfra stress og ubalance kan imødegås. Målet er at udvikle stabilitet i sindet og kroppen, samt give indsigt i de tanker og følelser der ubevidst ligger i stressmønstre og andre automatiske mønstre, som f.eks. at reagere reaktivt, når andre siger noget man ikke umiddelbart bryder sig om at høre. Dit udbytte

 • At opdage og bryde uhensigtsmæssige mønstre, så du får mere energi og træffer bevidste valg.
 • At opdage den indre ro, som allerede findes – såvel kropsligt som mentalt
 • Nærvær og tilstedeværelse i nuet – i relationen til sig selv og andre
 • Opmærksomhed, fokus og koncentration
 • Åbenhed og venlighed – Stresstolerance
 • Tilmelding via mail: info@vibekethorsen.dk  efter først til mølle princippet.

Med venlig hilsen Vibeke Thorsen MBSR instruktør, krops-og psykoterapeut og sygeplejerske