Supervision kan foregå individuelt eller i gruppe.

Der er fokus både på faglige og relationelle aspekter i supervisionen.

Hensigten er:

  • at kunne være professionel på en omsorgsfuld og faglig kompetent måde
  • at kunne drage omsorg for sig selv og hinanden i teamet
  • at styrke faglig udvikling
  • at forebygge stress
  • at forebygge sekundær traumatisering

Som professionel i arbejdet med andre mennesker bliver vi berørte og nogle gange ramt eller rystet af de situationer vi kommer ud i via arbejdet.

Der kan være situationer, hvor man ikke forstår sin egen reaktion, eller hvor man bliver irriteret/vred på en klient, pårørende, kollega eller usikker på sin faglighed.

Læs artikler om supervision her

Læs om kollegial refleksion på link ovenfor