Mit arbejdsgrundlag er:

At styrke de faglige og personlige kompetencer med fokus på relationer, hvor dialogen og kontakten er omdrejningspunktet. Herved skabes der integration mellem det der udtrykkes udadtil og det der opleves indadtil, både individuelt og i gruppen.

Mit værdigrundlag er:

Tillid, respekt, anerkendelse og dialog som giver glæde, livsenergi og retten til at vælge.
Det tager afsæt i en helhedsopfattelse af krop, psyke og viden og forandring er muligt, når vi har en ønsket intention om det.

Mit sundhedssyn er:

Sundhed er en tilstand af bedst muligt fysisk, psykisk, åndeligt og socialt velbefindende og ikke blot fravær af svagelighed og sygdom.
Sundhed udvikles gennem en dynamisk proces hvori indgår viden, frihed, ansvar, omsorg og kærlighed.
Sundhed påvirkes af samspillet mellem mennesker i en foranderlig proces.